Ana Sayfa Yap   |   Favorilere Ekle   |   
Arama:
Hikmetli Sözler  >  Tevbe edilmeyen günah  
 
Yazıcı için   Yazı boyutunu büyütmek için     
Tevbe edilmeyen günah

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Özellikle bid’at ehli, dini aklına göre değiştirip, bu bozuk hâline de İslamiyet diyor. Böylece dinin aslı kayboluyor. Kul, kendisini yaratanın bildirdiği dine müdahale edemez. Kendisi dine uyar, dini kendine uyduramaz! Uydurmaya kalkarsa, o uydurulan şey, din olmaktan çıkar. Ehl-i sünnet âlimlerinin hepsi, hayatları boyunca bid’atleri yok edip sünnetleri ihya etmek hususunda çok hassasiyet gösterdiler. Günümüzde ise, İslamiyet, âdet olarak yaşanmaya başlandı, bid’atler çoğaldı. Bu durum dinimizin gittikçe bozulmasına sebep oluyor. Hâlbuki her bid’at bir felakettir ve şeytanın kandırmasıdır.

Bir gün İblis, bir dağa çıkıp, öyle bir feryat eder ki, dünyada ne kadar şeytan varsa hepsi oraya toplanır. Onlara der ki:

- Bizim için felaket bir şey oldu. En büyük günahları işleyen Müslüman, eğer tevbe edip, Allah’tan mağfiret dilerse, bunların affa uğrayacağını bildiren bir âyet indi. Biz, bunlara ne kadar günah işletirsek işletelim, bunlar bir gün tevbe ederlerse, hepsi affolur. Bizim bütün uğraşmalarımız boşa gider. Artık bunlar Cehenneme girmez. Buna bir çare bulmalıyız. Bir hile biliyor musunuz?

- Hayır, bilmiyoruz.

- Ben biliyorum. Tevbe etmeyecekleri bir günah bulmalı. Şimdi sizin vazifeniz, böyle bir günahı araştırmaktır.

Şeytanlar dağılıp giderler. Birkaç gün sonra İblis’in feryadıyla şeytanlar tekrar toplanırlar. Hepsi de, (Biz bir çare bulamadık) derler. Melun İblis gülerek der ki:

- Müjde çocuklarım! Ben, onların tevbe etmeyecekleri büyük bir günah buldum. Bunların dinine bid’atler karıştıracağız, ilaveler, çıkarmalar yaptıracağız ve bunları onlara çok güzel göstereceğiz. Tabiî bunlar, o bid’atleri sünnet zannedecekler veya bid’at-i hasene diyecekler, böyle yapmak daha sevabdır, bu iş çok faydalıdır, çok uygundur diyecekler. Bid’atlere ibadet diye sarılacaklar. Bu durumda, artık bu bid’atlerden hiçbiri kopamaz. Bu bid’atlere dokunan çıkarsa, din elden gidiyor diye, düzeltilmesine izin vermezler. İbadet olarak yaptıkları ve günah olarak bilmedikleri için bid’atlere tevbe de etmezler. Tevbe etmeyince de, bid’at ehli olarak doğru Cehenneme giderler, orada bizimle beraber olup hiç çıkmazlar.

Bid’at ehli ne demek?


Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Peygamber efendimiz, bir gün kumun üzerine kalın bir çizgi çizer. İki tarafından da balık kılçığı gibi yollar ayırıp Eshab-ı kirama buyurur ki:
(Ey Eshabım, benden sonra ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak. Bu orta yolda olan, kalın çizgide bulunanlar, doğrudan Cennete girecektir. Bu yan yoldakiler dalalette olacak, Cehenneme gidecektir.)

Bu yan yollardan çıkanlar bid’at ehli olurlar, ancak Peygamber efendimiz, (Ümmetim) buyurduğu için, Cehennemde ne kadar kalırlarsa kalsınlar, imanla ölürlerse, sonra yine Cennete giderler.

Bid’at ehli ne demek? Kur’an-ı kerimin bir zâhir [açık] manası var, bir de bâtın [gizli] manası vardır. İşte bu bâtın manalarında yanlış anlamak, itikatta bid’at olur. Mesela, kabir azabı Kur’an-ı kerimde sarih [açık] olarak bildirilmemiştir. Bunun için, kabir hayatını, Kur’an-ı kerimden öyle anladığı için kabul etmeyen âlimler, bid’at ehli olur. Bunların çoğu, sahih ve sağlam hadis-i şerifleri, zayıf veya uydurma sanıyorlar. Mesela Peygamber efendimiz, Buhari gibi en sağlam hadis kitabında, (Kabirde azap vardır, kabir azabı haktır) buyuruyor. Bid’at ehli, (Bunu Hazret-i Peygamber söylemişse biz buna inanırız, fakat söylediğine inanmıyoruz, bu hadis uydurmadır. Ravilerden güvenmediğimiz kimseler var. Biz hadise değil, ravisine itiraz ediyoruz) derler. Sünnete uymadıkları için bid’at ehli olurlar. Yoksa, (Hadis olsa da olmasa da, ben kabir azabına inanmıyorum) diyen kâfir olur. Çünkü sahih hadis-i şerifler de dinde senettir.

Şimdi ictihad edecek müctehid yoktur. Kur’an-ı kerimin kapalı manalarından bir manayı ictihad ederek yanlış anlayan kalmadığı için, bid’at ehli de kalmadı. Şimdikilerden, doğrudan doğruya İslam’ın açık hükümlerine karşı çıkıp, küfre düşenler oluyor.

Cennetlik olanlar

Ehl-i sünnet olan Müslüman, doğruca Cennete gider. Ama günahları sevabından çok olanlar, affa, şefaate uğramazlarsa, günahlarının cezası kadar Cehennemde azap görürler. Bid’at ehli olanlara af ve şefaat yoktur. O halde, âhirette üç kısım insan olur:
1- Sonsuz cennetlik olanlar.
2- Sonsuz cehennemlik olanlar.
3- Cehennemde geçici kalanlar.

 
Geridön
 

Dünya Namaz Vakitleri


Türkiye Takvimi


Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.