Sadakayla ilgili sual cevaplar
Sual: Fakir kardeşime verdiğim hediyelerden sadaka sevabı olur mu?
CEVAP
Evet. Akrabaya yapılan iyilik daha sevaptır. Bir kadın, Resulullaha, (Fakir kocama hediye versem, sadaka yerine geçer mi?) diye sual ettirdiğinde Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(İki sevap vardır. Biri sadaka, diğeri de sıla-i rahim sevabı.) [Buhari]
Bu husustaki hadis-i şeriflerden biri de şöyledir:
(Yakın akraba ve komşuya verilen sadakanın sevabı iki misli fazladır.) [Taberani]

Sual:
Seadet-i Ebediyye kitabında, zimmiye, yani gayrimüslim vatandaşa sadaka, hediye, sadaka-i fıtır, adak eti, kurban eti verilebilir diye yazıyor. Gayrimüslim vatandaş kâfir değil mi?
CEVAP
Evet kâfir demektir. Ama, İslamiyet ile idare edilen yerde yaşayan, yani vatandaş olan kâfir demektir. Bugün dünyada böyle gayrimüslim vatandaş yoktur. Dolayısıyla, onlara kurban eti, sadaka vesaire verilmez.

Sual:
Borcu olan bir kimsenin sadaka vermesi caiz olur mu?
CEVAP
Ödünç alınan ve acil verilmesi gereken borçlar ise sadaka vermek caiz olmaz. Fakat taksitli borçlar ise mahzuru olmaz.

Sual:
Taksitli borçlarım var. Muntazaman ödüyorum. Borçlunun önce borcunu ödemesi lazım olduğu için, cüzi miktarda da olsa sadaka versem olur mu?
CEVAP
Evet, kabul olur.

Sual:
Hediye mi, sadaka mı daha sevaptır?
CEVAP
Önce aileye nafaka, sonra sadaka, sonra hediye.

Sual: Sadaka niyetiyle yapılan para yardımları vekaleten de olur mu?
CEVAP
Olur.

Sual: Sadaka verirken sevabını Peygamber efendimize göndermeye de niyet etmek caiz mi?
CEVAP
Sadaka verenin, sadaka sevabını Resulullah efendimize ve bütün müminlere göndermeye niyet etmesi iyi olur. Çünkü, kendi sevabından bir eksilme olmadığı gibi, hepsine de ayrı ayrı, hep o kadar sevap verilir. (Redd-ül Muhtar)

www.ailevekadin.com