Namazla ilgili sual cevaplar -1-

Sual:
Namaz çeşitleri nelerdir?
CEVAP
Namazlar farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan;
1- Farz namazlar: Beş vakit namazın farzları, Cuma namazının iki rekat farzı ve cenaze namazı, farz namazlardır. (Cenaze namazı farz-ı kifayedir.)

2- Vacip namazlar:
Vitir namazı, bayram namazları, adak olan namaz ve başlanıp yarıda kalan nafile namazlardır. Kazaya kalan vitir namazını da, kaza etmek vaciptir.

3- Nafile namazlar:
Beş vakit namazın sünnetleri, teravih namazı ve sevap kazanmak niyeti ile kılınan teheccüd, tehıyyat-ül-mescid, işrak, duha, evvabin, istihare, tesbih namazları gibi namazlar, nafile namazlardır. Yani kılınması emir değildir. Farz ve vacip olan namazlardan, borcu olmayan bir kimsenin, nafile ibadetlerine de sevap verilir.

Sual: Namaz, ne vakitten beri kılınıyor?
CEVAP
Namaz, ilk Peygamber Âdem aleyhisselamdan beri kılınmaktadır. (Mevkufat)

Sual:
Âdem aleyhisselamdan beri her dinde namaz var mıydı? Varsa kaç vakit idi?
CEVAP
Âdem aleyhisselamdan beri her dinde namaz vardı. Her ümmete bir vakit farzdı. Ama bir vakitte birçok rekat farzdı. Kimine sabah namazı, kimine akşam namazı farzdı. Her ümmete ayrı farz olan namazlar, bizim ümmetimize hepsi birden farz oldu.

Sual: Almanya’da çalışıyorum. Namaz kılacak kadar işi bırakınca hak geçer mi?
CEVAP
Hak geçmez. Hiç kimsenin namaza mani olma hakkı olmaz.

Sual:
Hanefi mezhebindeyim. Senelerdir namaz kılıyorum. Ancak şimdi iş yerinde bir arkadaş, ağzında dolgu kaplama olanların Maliki mezhebini taklit etmeleri gerektiğini anlattı. Ben de kabul ettim. İşten ayrılamıyorum, burada da gusül imkanı yok. Eve gidene kadar öğle ve ikindi namazlarımı nasıl kılacağım?
CEVAP
İlk fırsatta Maliki'ye göre gusletmeniz gerekir. İnsan tuvalette bile gusleder. Gerekirse öğle ile ikindi takdim ve tehir edilerek kılınır. Mukimken iki namazı cem edebilmek için Hanbeli'ye göre kılmak gerekir. İzin alma ve tuvalette bile gusletme imkanı yoksa, zaruret olduğu için, mevcut guslünü Maliki'ye göre aldım denir. Namazını da Maliki’ye göre kılar. Gusül imkanı bulur bulmaz da Maliki'ye göre gusledilir.

Sual: Dinde zorlama yok ne demektir? Oğlumu namaz kılmaya zorlayabilir miyim?
CEVAP
(Dinde zorlama yok) demek, kâfir olan birisi, Müslüman olmaya zorlanamaz demektir. Fakat Müslüman olanın belli görevleri vardır. Müslümanım diyenin namaz kılması şarttır. Çünkü namaz, İslam’ın beş şartından biridir. Baba, emri altındakilerden mesuldür, evladını namaz kılmaya zorlayabilir.

Sual: Kedinin gezdiği yerde namaz kılınır mı?
CEVAP
Kedi temizdir. Gezdiği yerde namaz kılınır.

Sual: Sabah güneşin doğmasına 10 dakika kala uyanan birisi, hemen abdest alıp sabah namazını kılsa, sonra çamaşırında meni lekesi görse ve ihtilam olduğuna kanaat getirse, sabah namazı borcundan kurtulmuş olur mu?
CEVAP
Hayır. Yıkanır, kerahet vakti çıkınca namazını kaza eder.

Cünüp olduğunu bilmeden
Sual: Farkında olmadan cünüp olarak namaz kılan, haram işlemiş olur mu?
CEVAP
Bilmeyince günah olmaz.

Bu konuda Tam İlmihal Seadeti Eebediyye kitabında buyuruluyor ki:
Bir ibadetde sevab hâsıl olması için, yalnız bu ibadetin sahih olması şart değildir. Hâlis niyet edilmesi de şarttır. Hâlis niyet ederek yapılan bir ibadet, bilmeyerek fâsid olursa, sahih olmaz. Fakat niyet edildiği için, çok sevab hâsıl olur. Meselâ, abdestli olduğunu zan ederek, abdestsiz kılınan namaz sahih olmaz. Fakat, niyetine karşılık çok sevab verilir. Necs olduğunu bilmediği suyu, temiz zan ederek, bununla abdest alıp kılınan namazın şartı noksan olduğu için sahih olmaz ise de, niyet mevcud olduğu için sevab verilir. Şartlarına uygun olduğu için sahih olan bir namaz, riyâ ile, gösteriş için kılınırsa, sevab hâsıl olmaz.

Sual: Bir insan ibadetleri yaptığı halde büyük günahı terk edemiyorsa sebebi ne olabilir?
CEVAP
Birkaç sebebi var ise de, en önemlisi namazı doğru kılmamaktır. Namazı doğru kılmak, farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine riayet etmekle olur. Namazın olması için de elbette guslün de, abdestin de doğru olması lazımdır. Bunu yapan günahlardan kurtulur.

Sual: Allahü ekber sesi çıkaran saatleri sabah namazına uyanmak için kullanmak caiz mi?
CEVAP
Caizdir.

Sual:
Namazda bütün kol, iki uzuv mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Maliki’de, fil dişi tarakla, namaz kılmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
(Farzı nafile olarak yapmak, müekked sünnetleri yapmaktan daha çok sevap olur) buyuruluyor. Bu hangi ibadetlerde olur?
CEVAP
Namaz ve hacda olur. Mesela nafile hac yapmak, umre yapmaktan daha sevaptır. Öğleyi yalnız kılıp son sünneti kılacağı sırada yanında cemaatle namaz kılınmaya başlansa, hemen cemaate uyup onlarla öğleyi nafile olarak kılmak, öğlenin ilk ve son sünnetinden daha sevaptır.

Sual:
Farzı nafile olarak yapmak, sünnetten evla olduğuna göre, farzı tekrar kılmakta mahzur var mı?
CEVAP
Farz tekrar kılınmaz. Ancak, farz kılarken sünnetlerinden birini terk etmişse veya mekruh işlemişse o zaman caiz olur. Bir de, hazır cemaat varsa onlara uyarak nafile kılmak caiz.

Sual:
Namazda otururken, sünnet diye, kıbleye dönmesi için, sol ayağı da, sağ ayak gibi dikmek bid'at olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kur'an okunup el-Fatiha denince, Fatiha okumak gerekir mi?
CEVAP
Hayır. Okunursa iyi olur.

Sual:
Hiç kazası olmayan, ikindinin sünnetini kılarken, kazaya da niyet etse, sünnet sevabı alır mı?
CEVAP
Evet.

Sual: Kendini abdestli zan edip akşam namazın farzını kılsa sünneti kılarken abdestsiz olduğunu hatırlasa farzı tekrar kılması gerekir mi?
CEVAP
Abdest alıp farzı tekrar kılar.

Sual:
Neden namaz Mekke’de, abdest Medine’de farz oldu?
CEVAP
İkisi de Mekke’de farz oldu. Namaz Mirac’da farz oldu. Halbuki daha önce de namaz kılınıyordu. Kıyamete kadar ihtilafa düşmemek için Maide suresinde önemi bildirildi.

Sual:
Dört rekat niyeti ile bir nafile namaza başlayıp, herhangi bir sebeple iki kılıp selam verilirse, kılmadığımız iki rekat üzerimize vacip mi olur?
CEVAP
Evet.

Sual:
Peygamber efendimiz miraca çıkmadan namaz farz edilmemişti. Kudüs'te bütün Peygamberlere kıldırdığı namaz nafile mi idi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Namaz kılınan odada kadın bulunursa, mahzuru olur mu?
CEVAP
Namaz kılınan yerde mahrem bir kadının bulunmasında mahzur yoktur. Erkek namaz kılarken, içeriye yabancı bir kadın girerse, yine mahzuru olmaz.

Sual:
Evde mescit olarak kullanılan odaya girerken itikafa niyet edilebilir mi? Buraya cünüp girebilir mi?
CEVAP
Mescit olarak kullanılan odaya girerken itikafa niyet edilebilir. Buraya cünüp de girebilir. Halbuki mescitlere cünüp girilmez.

Sual: Eda niyetiyle kaza, kaza niyetiyle eda caiz midir?
CEVAP
Eda niyetiyle kılınan bir namaz, vakti girmemişse, nafile olur. Vakti çıktıktan sonra kılınmış ise, kaza olur. Mesela, (Bugünkü öğle namazını eda etmeye) diye niyet eden, vakti çıkmış ise öğleyi kaza etmiş olur. Öğle vakti çıktı zannederek, (Bugünkü öğleyi kaza etmeye) diye niyet edip namaz kılarsa, vakit çıkmadığı anlaşılınca, öğleyi eda etmiş olur. Fakat geçmiş öğle namazını kazaya niyet ederek kıldığı namaz, o günün öğle namazının yerine geçmez. Çünkü bugünün namazına diye niyet etmemiştir.

Sual: Erkek çocuklar buluğa kaç yaşında ulaşır? Buluğa ulaşmadığı müddetçe dini emirlerle yükümlü olmaz mı?
CEVAP
12 yaşından itibaren buluğa ulaşır. Eğer 15 ini doldurduğu halde, hâlâ buluğa ermemişse, ermiş kabul edilir, dini emirleri yapmakla yükümlü olur.

Sual:
Şafii’de, iftitah tekbirinde olduğu gibi, rükuya inip kalkarken de elleri kaldırmak gerekir mi?
CEVAP
Şafii’de, farz ve nafile namazlarda; iftitah tekbirinde olduğu gibi, rükuya varırken, rükudan kalkarken ve birinci teşehhüdden kalkarken; elleri kaldırmak hem erkek hem de kadınlar için sünnettir. Cemaatle namaz kılarken de böyledir. Hatta el kaldırmaya farz diyen âlimler de olmuştur.

Sual:
Ölü veya diri için namaz kılmak, oruç tutmak ve ona bu sevabı yollamak caiz olur mu?
CEVAP
Namazın, orucun sevabı ona gönderilir. Fakat onun için namaz kılınmaz, oruç tutulmaz.

Sual: Küçük çocuk Kur'an-ı kerimi abdestsiz tutabilir mi, namaz kılabilir mi?
CEVAP
Tutabilir. Usulen olsun abdesti öğretmeli, teyemmümü öğretmeli. Namaz kılacaksan teyemmüm et demeli, abdestsiz kılsa da olur, fakat namaz için abdestin lüzumunu bilmeli. Abdestsiz kılınamayacağını bilmeli.

Sual: Saç boyası abdeste namaza mani midir?
CEVAP
Saç boyasının mahzuru olmaz. Namaz kılınır, gusül ve abdest olur.

Sual: Neden namazda Kâbe'ye dönülür?
CEVAP
Allahü teâlâ Kâbe’ye dönün diye emrettiği için.

Sual: (Küçük bir çocuk yatsıyı kıldıktan sonra cünüp olsa ve fecirden sonra uyansa yatsıyı kaza etmesi gerekir) deniyor, ne demektir?
CEVAP
Akıl baliğ olmayan çocuk, yatsıyı kıldıktan sonra akıl baliğ olsa, o yatsıyı tekrar kılması farz olur, çünkü önceki kıldığı yatsı nafile idi, büluğ çağında olmayana farz olmaz.

Sual: Rükuda ve secdede üç kere tesbih söyleyecek kadar durmak vacip midir?
CEVAP
Sünnettir.

Sual: İman eden bir insan, yıllar içindeki namaz oruç borçlarını da kaza eder mi?
CEVAP
İman edenin kaza namazı borcu olmaz. Çünkü o kâfir iken ona namaz kılmak farz değildi. Diğer ibadetler de öyle, zekat oruç hac da böyledir.

Sual: Üzerimizde parfüm varken namaz olur mu? Birkaç defa sıkınca el ayasını geçiyor miktarı.
CEVAP
Ne kadar çok olursa olsun namaz sahih olur.

Sual: Bir arkadaşım geçen gün içki içmiş ve içki vücuttan 40 gün çıkmayacağı için 40 gün ibadetlerin kabul olmayacağını duymuş. Şimdi namaz kılmayı bıraktı. Bu durum doğru mu?
CEVAP
Namazı bırakmak çok büyük günah. İçki vücuttan kırk gün çıkmaz diye bir şey yok. Kur'an-ı kerimde sarhoş iken kılmayın deniliyor, okuduğunu anlarsa kılması lazım. Ayıkken kılması lazım. Derhal namaza başlasın. Ne günah işlenirse işlensin namaz terk edilmemelidir. İçki içenin namazı sahihtir, yani borç ödenmiş olur ama, sevaba kavuşamaz.

Sual: (Namazlarınızın bir kısmını evde kılın ve evlerinizi kabre çevirmeyin) hadisine uyarak, ara sıra namazlarımızı evde kılıyor, camiye, cemaate gitmiyoruz. Uygun mudur?
CEVAP
İmam uygunsa, evde kılmak uygun olmaz. Evlerde kaza kılarak veya mümkünse namazların sünnetlerini kılarak evleri ibadetsiz geçen kabir haline getirmemeli. İmam-ı Münziri hazretleri buyuruyor ki: (Evlerinizi kabre çevirmeyin) hadis-i şerifi, evlerinizi namaz kılmamakla, kabirlere benzetmeyin demektir. Çünkü kabristanda namaz kılmak caiz değildir.

Sual: Bebek, ayı oyuncakları gibi çeşitli oyuncaklar bulunan odada namaz kılmak mekruh olur mu? Böyle bir odaya rahmet melekleri girer mi?
CEVAP
İmam-ı Ebu Yusuf’a göre, çocukların oyuncakla oynaması caizdir, o odaya rahmet melekleri de girer, o odada namaz kılmak da mekruh olmaz. Namaz kılarken, oyuncaklar kıble tarafında olmamalıdır.

Sual:
Tadil-i erkan, teşehhüd, necaset, tenzihen mekruh, ziynet anlamları nedir?
CEVAP
Tadil-i erkan = namazı düzgün kılmak, rükudan kalkınca secdeden kalkınca biraz beklemek demektir.
Teşehhüd= ettehıyyatüyü okumak için oturmak
Necaset
= pislik
Tenzihen mekruh = hafif mekruh
Ziynet = süs demektir.

Sual: Rızasız olarak zorla bir kimsenin evinde, bahçesinde namaz kılmak caiz midir?
CEVAP
Gasp edilen yerde namaz kılmak caiz ise de mekruhtur. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaptan mahrum kalınır. Midesinde, elbisesinde azıcık haram bulunan kimsenin de namazı mekruh olur.

Sual:
Müekked sünnetlerin farzlarından sonra kılınacağı, gayri müekked sünnetlerin ise kılınamayacağı söyleniyor. Doğru mudur?
CEVAP
Yanlıştır. Doğrusu şöyledir:
Öğlenin, müekked sünnet olan ilk sünneti, farzdan önce kılınamamışsa, farzdan sonra kılınır. Sabahın çok faziletli olan müekked sünneti, farzdan önce kılınmamışsa, farzdan sonra kılınmaz. Çünkü sabah namazının farzından sonra nafile kılınmaz. Sünnetler de nafiledir.

İkindinin sünneti, farzdan önce kılınamamışsa farzdan sonra kılınmaz. Çünkü akşama kadar kerahet vaktidir. Kerahet vaktinde sünnet, nafile kılınmaz. Yatsının ilk sünneti, gayr-i müekked olmasına rağmen, farzdan sonra kılınabilir. Çünkü yatsıdan sonra kerahet vakti yoktur. Sabaha kadar kılınabilir. Bu hususlar bütün fıkıh kitaplarında, mesela Redd-ül-muhtar’da yazılıdır.

Sual: Amenerresulü okunurken dinleyenlerin dua kısmında âmin demeleri caiz mi?
CEVAP
Caizdir, iyi olur. (Şir’a)

Sual:
Farz namazı sebepsiz iade etmek, yani tekrar kılmak caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir.

Sual:
Sabah ve akşam Haşr suresinin sonunu, gece yatarken de Amenerresulü’yü okumak çok sevap. Bunları namazda okumak, denilen vakitte okumak yerine geçer mi?
CEVAP
Evet daha iyi olur. Her zaman sabah ve akşam namazının ya farzının veya sünnetinin ilk rekatında hep Haşr suresinin sonu yani Hüvallahüllezi okunabilir. İkinci rekatta da herhangi bir sure okunur. İkinci rekattaki değişik olunca sakıncası olmaz. İkinci rekatta hep aynı sure okunursa, birinci rekatta okunan değişik olmalı. Yatsı namazının sünnetinde veya farzında da Amenerresülü okunur. Bilen ve vakti olan Tebareke suresini de okursa daha iyi olur.

Sual: 4 rekatlık bir namazda ikinci rekatta kalkmayı unutup, iki tarafa da selam verdik. Ayağa kalkıp devam edip sehv secdesi yapmak kurtarıyor mu?
CEVAP
Evet kurtarır.

Sual: Mescitte namaz kılanların yanında Kur’an okunabilir mi?
CEVAP
Yavaşça okunabilir.

Sual: Bazıları parada resim olduğu için, paraları çoraplarının içine koyup yalın ayak kılıyorlar. Caiz mi?
CEVAP
Paradaki resim, cepte kapalı olduğu için namaza zararı olmaz. Hanefi’de yalın ayakla namaz kılmak mekruhtur.

Sual: Güneşin doğmasına 2-3 dakika kalsa, bir kimse, nasıl abdest alır ve nasıl namaz kılar?
CEVAP
Namazı, özürsüz kazaya bırakmak haramdır. Bunun için, abdestin ve namazın sünnetleri terk edilir. Erkekler, takke, çorap aramakla vakit geçirmez. Sübhaneke ve Euzü besmele okumaz. Rüku ve secdelerde tesbih okumaz. Ettehıyyatü’yü okuyup, hemen selam verir.
Sadece farzı kılınır. Farz içindeki sünnetler terk edilir. Daha az zaman varsa, vacibler de terk edilebilir. Mesela sadece fatihayı, hatta fatihanın bir kısmını okur. Zammı sure okumaz.

Sual:
Namazda esnerken ağzımızı elin içi ile mi yoksa dışı ile mi kapatmalıyız?
CEVAP
Ağzı açarak esnemek mekruhtur. Esnemeye mani olmak için, alt dudağı dişlerin arasına sıkıştırmalıdır. Esnemeye mani olunamazsa, ayakta sağ elin, diğer rükünlerde ve namaz dışında sol elin dışı ile, ağzı örtmek gerekir.

Sual:
Zaruri sebeplerle, yani dini bir mazeretle yatsı gecikip mekruh vakte girince, 4+3 formülünü uyguluyoruz. Yani sadece farzla vitri kılıyoruz. Cemaate yetişince de, ikindinin sünnetini kılmadığımız gibi, gayri müekkede olan yatsının sünnetini de kılmıyoruz. Doğru mudur?
CEVAP
Yanlıştır. Bir kere son sünnet mekruh vakte girmiyor, imsak vaktine kadar kılınır. Vitir de mekruh vakte girmiyor, o da imsak vaktine kadar kılınır. Yatsının ilk sünneti de mekruh vakte girmiyor. 4+3 formülü yanlıştır. Dini hususlarda böyle şeyler uydurmamalı, vakit müsaitse 4+4+2+3 şekliyle kılmalı, yani sünnetleri terk etmemelidir. Yatsının sünneti farzdan sonra da kılınır. İkindinin sünneti gibi değildir. İkindinin farzından sonra sünnet ve nafile kılınmaz. Ama yatsının farzından sonra kılınır.

Zaruri durumlar hariç, namazları mekruh vakte bırakmak caiz olmaz. Yatsıyı gece yarısından sonra kılmak tahrimen mekruhtur. Namaz, mazeretsiz böyle mekruh olarak kılınınca, sadece borç ödenmiş olur, sevap hasıl olmaz, yahut çok az sevabı olur. Namazı vakti girince hemen kılmalı, zaruretsiz mekruh vakte bırakmamalıdır.

Sual:
Namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler, mübarek günler kameri aya göre mi, yoksa miladi aya göre midir?
CEVAP
Hepsi hicri yani kameri aya, hicri seneye göredir.

Sual:
Dinimize göre gündüz ve gece ne zaman başlar ve biter?
CEVAP
Gündüz, imsak vaktinde başlar, akşam vaktinde biter. Akşamdan imsak vaktine kadar olan zamana da, gece denir.

Sual: Halı üzerinde namaz kılmak, mekruh mudur?
CEVAP
Hayır. Secdenin toprak üzerine yapılması evlâdır. Ancak, soğuktan ve sıcaktan korunmak, yahut elbiseyi tozdan korumak maksadıyla, herhangi bir sergi serilmesinde mahzur yoktur. Sırf toprağa secde etmemek için, sergi sermek mekruh olur. İslâm âlimlerinin çoğuna göre, halı, pösteki gibi bir şey üzerine secde etmekte mahzur yoktur. İmam-ı Mâlik hazretlerine göre, halı, pösteki gibi yer cinsinden olmayan bir şey üzerine secde edilmesi mekruhtur. İmam-ı a’zam ve diğer imamlara göre mekruh değildir. Hanefi olup, Maliki’yi taklit eden için de, mekruh olmaz. Keten, kenevir ve pamuk gibi yer cinsinden olan sergiler üzerinde, namaz kılmakta mahzur yoktur.

Sual:
Namazda, bacakların çıplak olarak, birbirine değmemesi için, eteğin altına mutlaka iç çamaşırı giymek gerekir mi?
CEVAP
Hayır, gerekmez.

Sual:
Namazda bir secdeyi unutan ne yapar?
CEVAP
Secdeyi unutan kimse, rükuda veya secdede hatırlarsa, rükudan hemen; secdeden ise, oturduktan sonra, o secdeyi yapar, sonra rüku ve secdeyi iade eder. Farzı geciktirdiği için namaz sonunda secde-i sehv yapar. Yahut, bu secdeyi ve son oturuşta hatırladığı secdeyi son oturuş arasında veya sonunda yapar ve tekrar oturarak Ettehıyyatü’yü okur ve secde-i sehv yapar. Tekrar oturmazsa, namazı bozulur. (S. Ebediyye)

Sual:
Genelde sabah namazına kalkamayanın ne yapması gerekir?
CEVAP
Erken yatmalı, yatarken de, saati kurmalı. Bu tedbirleri aldıktan sonra, Kevser suresini okuyup (Ya Rabbi, sabah namazına vaktinde kalkmamı ihsan et) diye dua etmelidir. (Cennet Yolu İlmihali)

Sual:
Kıraati kendimiz işitecek kadar sesli okumazsak namaz sahih olur mu?
CEVAP
Sahih olmaz. Kendimizin işitecek kadar sesli olması gerekir. Üç mezhepte, kendi işitecek kadar sesli okumak farzdır. Maliki’de farz değil, müstehabdır

Sual: Gündüz öğle vakti girmeden namaza uyanmak için ve gece yatarken sabah namazına kalkabilmek için tedbir almak, mesela saati kurmak farz mıdır?
CEVAP
Farz değil, müstehabdır. Fakat vakit girdikten sonra, kılmadan uyumak özür olmaz. Vakit çıkmadan uyanmak için tedbir almak farz, vakit girmeden uyuyanın alması ise, müstehabdır.

Sual:
Görevliyiz. Üzerimizde tabanca veya başka silah olabiliyor. Silahla namaz kılmanın mahzuru olur mu?
CEVAP
Hayır hiç mahzuru olmaz.

Sual: Kendim namaz kılarken, 9 yaşındaki kızımın da duyması için sesli okuyorum, yani namazı, namaz kılarak namazda öğretiyorum. Anne ile kızın böyle namaz kılması uygun mu?
CEVAP
Öğretmek için sesli okumanız doğru olmaz. Namaz kılmadan aynı şekilde sesli olarak ve tarif ederek namazı öğretebilirsiniz. Mesela rükua eğilince, bu halde iken üç kere Sübhane rabbiyel azim denir dersiniz. Ayakta şu okuduğum okunur dersiniz. Böyle tarif edersiniz.

Sual: Namazda mazeretsiz gözleri yummak caiz midir?
CEVAP
Namazda gözleri yummak tenzihen mekruhtur. Zihni dağılmasın diye yummak mekruh olmaz.

Sual: Namazdan sonra, hep aynı duayı okumak mekruh mudur?
CEVAP
Şuurla, uyanık kalb ile okunursa, hep aynı dua olsa da mekruh olmaz. Bir duayı ezberleyip, şiir okur gibi okumak mekruhtur. Yani ezberlenen şeyi papağan gibi tekrar etmek mekruhtur. Ama ne istediğini bilerek aynı şeyleri istemek mekruh olmaz.

Sual: Ben namaz kılarken, arkadaşın biri, tutup beni bir metre yana aldı. Namazım bozuldu mu?
CEVAP
Hayır.

Sual: Bir arkadaş, namazda Mushafı eline alıyor, okuyor sonra Mushafı yere bırakıyor. Ayağa kalkarken tekrar yerden alıp okuyor. Böyle namaz kılmak caiz mi?
CEVAP
Caiz değildir. İbni Âbidin’de buyuruluyor ki:
Kur’an-ı kerime veya kağıda bakıp, öğrenerek okumak namazı bozar. Çünkü başkasından öğrenmek demektir. İmam-ı Muhammed ile imam-ı Ebu Yusuf’a göre mekruh olur.

Bir de Mushafı yerden alıp açmak amel-i kesirdir yani çok iş yapmaktır. Bir eli bir rükünde üç kere hareket ettirmek mesela üç kere kaşınmak namazı bozar, hatta iki el ile bir hareket de, bozar diyen âlimler olmuştur. (Redd-ül muhtar)

Ayrıca Mushafı yere atmak küfür olur. Hatta fetvayı bile yere atmak küfürdür. (Birgivi)

Sual: Namazda abdesti bozulan kimse, namazdan çıkarken selam vermesi gerekir mi, yoksa, abdest bozulunca kalkıp gider mi?
CEVAP
Abdesti bozulunca selam vererek namazdan çıkar.

www.ailevekadin.com