Evde hayvan beslemek

Sual: Evde kedi köpek, tavşan, bülbül, kanarya gibi kuşları beslemek ve akvaryumda balık beslemek caiz midir?
CEVAP
Evde kedi, kafese alışmış kuşları, akvaryuma alışmış balıkları beslemek caizdir, köpek beslemek caiz değildir. Çiftlik gibi yerlerde, tavşan ve benzerleri, bir ihtiyaç için beslenebilir.

Sual: Köpek beslenen eve rahmet melekleri girmez mi?
CEVAP
Evet girmez. Bu konuda birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Köpek ve heykel bulunan odaya rahmet melekleri girmez.) [Müslim]

(Cebrail aleyhisselam “Biz, köpek ve resim olan odaya girmeyiz” dedi.) [Buhari]

(Rahmet melekleri, köpek ve çan bulunan kafileye yaklaşmaz.) [Müslim, Tirmizi, Ebu Davud]

(Resim, cünüp ve köpek olan odaya rahmet melekleri girmez.) [Nesai, Ebu Davud]

 


www.ailevekadin.com