Ana Sayfa Yap   |   Favorilere Ekle   |   
Arama:
Namaz  >  Necasetten taharet  
 
Yazıcı için   Yazı boyutunu büyütmek için     
Necasetten taharet


Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde necaset, pislik bulunmamaktır. Baş örtüsü, başlık, sarık, mest ve nalın da elbiseden sayılır. Boyuna sarılı atkının sarkan kısmı, namaz kılan ile birlikte hareket ettiği için elbise sayılır ve burası temiz olmazsa, namaz kabul olmaz. Yaygının, bastığı ve başını koyduğu yeri temiz olunca, başka yerinde necaset bulunursa, namaz kabul olunur. Çünkü yaygı, atkı gibi bedene bitişik değildir. Fakat kapalı şişe içinde, idrar taşıyanın namazı caiz olmaz. Çünkü, şişe bevlin [idrarın] meydana geldiği yer değildir. [Bundan anlaşılıyor ki, cebinde kapalı kolonya, ispirto, tentürdiyot şişesi veya kapalı kutudaki kanlı mendil, necis bez varken namaz kılmak caiz değildir.]

İki ayağın bastığı ve secde ettiği yerin temiz olması lazımdır. Necaset üstüne örtülü bez, cam, naylon üstünde namaz kabul olur. Secdede etekleri kuru necasete değerse, zararı olmaz.

Deride, elbisede, namaz kılınan yerde, (dirhem miktarı) veya daha çok kaba necaset yok ise, namaz kabul olur ise de, dirhem miktarı bulunursa, tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Dirhemden çok ise, yıkamak farz olur. Az ise sünnettir. Şarabın damlasını da yıkamak farzdır. İmameyne [imam-ı Ebu Yusuf ve imam-ı Muhammed’e] göre ve diğer üç mezhepte kaba necasetlerin hepsinin zerresini bile yıkamak farzdır. Maliki’de iki kavil var, birinci kavilde zerresini temizlemek farz, öteki kavilde ise, necaseti temizlemek sünnettir. Necaset miktarı, bulaştığı zaman değil, namaza dururken olan miktarıdır. Dirhem miktarı, katı necasetlerde, bir miskal, yani dört gram ve seksen santigram ağırlıktır. Akıcı necasetlerde, açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar yüzeydir. Bir miskalden az olan katı necaset elbisenin, avuç içinden daha geniş yüzüne yayılınca namaza mani olmuyor.

Necaset iki türlüdür:
1- Kaba Necaset:
İnsandan çıkınca, abdest veya gusle sebep olan her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hariç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli, insanın ve bütün hayvanların kanı ve şarap, leş, domuz eti ve kümes hayvanlarının pisliği ve yük hayvanlarının, koyun ve keçinin necasetleri, galiz, yani kabadır.

2- Hafif Necaset:
Hafif olan necasetlerden, bir uzva ve elbisenin bir kısmına bulaşınca, bu kısım veya uzvun dörtte biri kadarı namaza zarar vermez. Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli ve eti yenmeyen kuşların pisliği hafiftir. Güvercin, serçe ve benzerleri gibi eti yenen kuşların pisliği temizdir.

Şarabın, imbiklenmesi ile elde edilen rakı ve ispirto kaba necaset olup, içilmesi şarap gibi haramdır. Namaz kılarken, kan, ispirto ve alkollü içkiler, elbiseden ve deriden yıkanıp temizlenmelidir. Uçmakla temiz olmaz. Bunlar bulunan şişe ve benzerleri cepten çıkarılmalıdır.

Necaset, her temiz su ile, abdest ve gusül alınmış su ile, sirke ve gül suyu gibi akıcı mayılerle temizlenir. Abdestte, gusülde kullanılan suya (müstamel su) denir. Bu su temizdir. Fakat, hadesi temizleyici değildir. Bununla necaset temizlenir. Fakat, abdest alınmaz ve gusül edilmez.

Sual: İstinca nedir?
CEVAP
Önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca, sünnet-i müekkededir. Gaz, taş çıkınca temizlemek, yani taharetlenmek gerekmez.

Sual: Hac yolcuğunda, kadınların erkeklerin yanında abdest almaları uygun mudur?
CEVAP
Harama önem vermemek çok tehlikelidir. Başkasının yanında, avret yerini açmadan su ile istinca yapamayan kimse, pislik fazla olsa bile, su ile istincadan vazgeçer. Avret yerini açmaz. Namazı öyle kılar. Açarsa, haram işlediği için fasık olur.

Tenha bir yer bulununca su ile istinca yapar ve namazını iade eder. Yahut Maliki mezhebini taklit ederek kılar. O zaman namazı iade etmesine lüzum kalmaz.

Gusledecek kimse de tenha yer bulamazsa, teyemmüm eder. Çünkü bir emri yapmak, bir haram işlemesine sebep olursa, haram işlememek için, o emir terk edilir, yapılmaz. (Redd-ül Muhtar)

Sual: İstibra nedir?
CEVAP
İstibra, idrar yolunu idrardan temizlemek demektir. Erkeklerin yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak istibra etmesi, yani idrar yolunda damlalar bırakmaması vaciptir. İdrar damlası kalmadığına kanaat gelmeden abdest almamalıdır. Bir damla sızarsa, hem abdest bozulur, hem de çamaşır kirlenir. Çamaşıra avuç içinden az sızarsa, abdest alıp kıldığı namaz mekruh olur. Daha çok sızarsa, namaz sahih olmaz.

Sual: Namazda iken küçük çocuk üstüme binerse mahzuru olur mu?
CEVAP
Çocuk, kendiliğinden kucağa oturur, sırta binerse, üstü kirli [necasetli] de olsa namaza mani değildir. Necasetli çocuğu, sırta sararak namaza durunca, namaz sahih olmaz. Çocuğun, üstünde başında necaset yoksa namaza mani olmaz. (Redd-ül Muhtar)

Sual: Kir, necis midir? Necasetli çamaşırları yıkamakta sayı var mıdır? Sıkılmayan, necaseti emen halı gibi eşya nasıl yıkanır?
CEVAP
Necaset bulaşmamış çamaşırlar, kirden temizlemek için yıkanır. Kir, necis değildir. Bir defa yıkansa da olur veya hiç yıkanmasa da yine necis değildir.

Necasetli çamaşırları yıkamakta belli bir sayı yoktur. Bir defa yıkayınca çıkarsa kâfidir. Necaset giderildikten sonra renk ve koku kalsa da, zararı olmaz. Sıcak su ile veya sabunlu, deterjanlı su ile yıkamak lazım gelmez.

Sual: Necasetli çamaşırların temizlendiğinde şüphe eden ne yapar?
CEVAP
Temizlendiğinde şüphe eden üç defa yıkar ve her yıkayışta sıkar. Irmakta veya muslukta yıkanan bir şeyi sıkmak lazım değildir. (Halebi)

Sual: Büyük olduğu için sıkılmayan halı gibi necaseti emen eşya nasıl yıkanırsa temiz olur?
CEVAP
Her yıkayışta, su damlaması kesilinceye kadar beklenir. Böyle üç defa yıkayınca temizlenmiş olur. Sıkılması, fırçalanması gerekmez.

Sual: İdrarlı halı, halı yıkama makinesi ile yıkanınca temiz olur mu?
CEVAP
İdrarlı bir halının, halı yıkama makinesi ile kısa fasılalarla üç defa ön yüzü, üç defa da arka yüzü yıkanırsa temiz olur. Üstünde seccadesiz namaz kılınır. Kir için bir defa yıkamak kâfidir.

Sual: Temizlikte çok vesvese ediyorum. Defalarca yıkıyorum. Ne yapmam lazım?
CEVAP
Vesvese etmek doğru değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Vesvese şeytandandır. Necaset temizlerken, vesveseden sakının!) [Tirmizi]
(Öyle bir zaman gelecek ki, temizlikte titizlik gösterip, dinde haddi aşanlar çıkacaktır.) [Ebu Davud]

Sual:
Namaz kıldıktan sonra bazen “Elbisem temiz mi idi?” veya “İftitah tekbirini almış mıydım?” gibi şüphe eden kimse, ne yapar?
CEVAP
Elbisesini yıkamaz, namazını iade etmez. (Halebi, Tahtavi)

Sual: Otomatik çamaşır makinesi ile yıkanan necis çamaşırlar temiz olur mu?
CEVAP
Evet. Otomatik çamaşır makineleri, el ile yıkanandan daha iyi yıkamaktadır.

Sual: Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, sonra da bu yeri bulamayan ne yapar?
CEVAP
Elbise veya vücudun bir yerine necaset bulaşsa, bu yeri bulamazsa, zannettiği yeri yıkasa temiz olur. Namazdan sonra meydana çıksa namazı iade etmez. (Hadika)

Sual: Satın alınan hazır elbiseyi, yıkamadan giyip onunla namaz kılmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Eşyada esas olan temizliktir. Necis olduğu kesin olarak bilinmedikçe hepsi temiz kabul edilir. Hatta gayrimüslimlerin elbiseleri de temiz kabul edilir. (Hadika)

Sual:
Yaş ayakla necis yerde yürünse ayaklar necis olur mu?
CEVAP
Yaş ayakla necis yerde yürünse, yer kuru ise ayaklar necis olmaz. (Hadika)

Sual: Necaset bulaşığı olmayan bir elbise ile, kanlı ve idrarlı bir elbise kuru temizlemede temizlenir mi ve ötekileri kirletir mi? Yani kuru temizlemeciye verdiğimiz necaset bulaşmamış elbise ile namaz kılabilir miyiz?
CEVAP
Kuru temizlemede sadece kirler temizlenir. Yıkanmadıkça idrar ve kan temizlenmiş olmaz. Fakat idrarlı elbise diğerlerini kirletmez. Yani kuru temizlemeciye verdiğimiz necaset bulaşmamış elbise ile namaz kılmamızda mahzur olmaz. Dinde zan ile hüküm verilmez. Kâfirlerin elbiselerine idrar ve şarap bulaşmış olma ihtimali kuvvetlidir. Buna rağmen dinimiz, kâfir elbisesini yıkamadan, o elbise ile namaz kılınabileceğini bildiriyor. (Eşbah şerhi)

Sual:
Elbisesinin tamamı necis olan, namazını kaçırmamak için çıplak mı kılar?
CEVAP
Üstünde namaza mani olacak kadar necaset bulunan kimse, temizlemesi mümkün değilse, o haliyle kılar, çıplak kılmaz. Bilahare temizleme imkanı olsa veya temiz elbise bulsa, artık kıldığı namazı iade etmez. Hatta temizleme imkanı olsa; fakat yabancılar bulunsa, temizlemeden namazını kılar. Çünkü başkalarının yanında avret yerini açmak yasak edilmiştir. Necaseti temizlemek ise emredilmiştir. Emir ile yasak bir araya gelince yasağa uyulur. (Merakıl-felah)

Maliki’yi taklit ederek kılarsa hiç mahzuru olmaz.

Sual: Namazdan sonra elbisemizde necaset görsek, namazımızı iade etmemiz gerekir mi?
CEVAP
Necasetle kılınan namaz sahih olmaz. Necaset olup da, bilmese sahih olur. Necaset olduğunu namazdan sonra görse, kaza etmek gerekmez diyen âlimler de olmuştur. Resulullah efendimiz, namaz içinde, nalınını çıkarıp namaza devam etti. Namazdan sonra, nalınını niçin çıkardığını soranlara (Cebrail aleyhisselam, nalınımın kirli olduğunu haber verdiği için çıkardım) buyurdu ve namazı kaza etmedi. [Nalın altı deri, üstü açık terliğe benzer bir giyecektir.]
Maliki mezhebi taklit edilerek kılınırsa namaz sahih olur.

Sual:
Çamaşıra sıçrayan birkaç damla idrar, namaz kılmaya mani midir?
CEVAP
İdrar gibi sıvı necasetlerde, açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar bir satıhta necaset bulunursa, namaz kılmak tahrimen mekruh olur, yıkamak vaciptir. Bu miktardan fazla ise yıkamak farzdır. Bundan az ise yıkamak sünnettir. (Halebi)

Sual:
İdrar kaçıran fakat özür sahibi olmayan nasıl hareket eder?
CEVAP
İdrar kaçıran, fakat özür sahibi olmayan kimse, temiz olarak bağladığı bezde yaşlık görür, ne vakit damladığını bilmezse, gördüğü anda damladı sayılır. Şüphe eden kimse, namaza dururken beze bakar. Yaşlık görür ise, yeniden abdest alır. Namazda iken şüphelenirse, selam verince hemen bakıp, damlamış görür ise, namazını iade eder. Selamdan birkaç dakika sonra bakıp görürse, namazını abdestli kılmış sayılır.

Sual: Mestte namaza mani olacak necaset varsa ne yapılır?
CEVAP
Yıkamak gerekir. Mestte namaza mani olacak necaset varsa, temizlemek farzdır. Meshetmekle necaset temizlenmiş olmaz.

Sual: Çamur necis midir?
CEVAP
Çamur necis değildir. Sokaktan sıçrayan çamurlar da namaza mani değildir.

Sual:
Ciğer, dalak, yürek ve ette bulunup da akmayan kanlar üstümüze bulaşsa yıkamadan namaz kılınır mı?
CEVAP
Bu kanlar necis değildir. (Merakıl-felah)

Sual:
Her alkol necis midir?
CEVAP
Haram ve necis olan sadece etil alkoldür. Diğerlerinin kimyada da adı alkoldür. Onlar necis değildir. Namaz kılarken etil alkollü sıvıyı temizlemek gerekir.

Sual:
Kolonya veya alkollü parfüm kullanarak namaz kılmak caiz midir?
CEVAP
Bu konuda iki kavil vardır. İkinci kavle göre alkollü karışımlar affedilmiştir. Bu bakımdan kolonya dökülmüş elbise ile ve alkollü parfüm ile namaz kılmak caizdir. Alkollü karışımların hiçbiri namaza mani değildir. Bizzat alkolün kendisi necistir ve namaza manidir.

Sual: Alkollü Amerikan tentürdiyotlu yeri, yıkamak gerekir mi?
CEVAP
Gerekmez.

Sual: Alkollü merhem namaza mani mi?
CEVAP
Hayır mani değildir.

Sual: Saf alkol, kan ve idrar bulaşmış teni silmek kâfi midir?
CEVAP
Silmekle temizlenmez, yıkamak gerekir.

Sual: Çamaşıra bulaşınca meni ile namaz kılınabilir mi?
CEVAP
Çamaşıra az bulaşırsa mahzuru olmaz. Kuruyunca ufalanırsa yine mahzuru olmaz.

Sual: Kadınların taharetleri erkeklerinkinden farklı mı?
CEVAP
Bayanlar, büyük abdestlerini önden arkaya doğru parmakla alırlar. Arkadan öne doğru alınırsa, ön tarafa pislik bulaşır ve mikrop kapar. Kadınlar ön taraflarına elleri ile dokunmamalıdır. Elden mikrop kapabildiği gibi, şehvete de sebep olabilir.

Sual: Abdest almadan üzerimdeki elbisemde daha önce bulaşmış kan lekesi gördüm. Yıkamaya çalıştım fakat rengi çıkmadı. Namaza mani midir?
CEVAP
Renginin kalmasının önemi yok, üç kere yıkamak yeterlidir. Namaza mani değildir.

Sual:
Katı necasetin ne kadarı namaza manidir?
CEVAP
Deride, elbisede, namaz kılınan yerde, dirhem miktarı veya daha çok kaba necaset yok ise, namaz sahih olur ise de, dirhem miktarı bulunursa, tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Dirhemden çok ise, yıkamak farzdır. Az ise, sünnettir

Dirhem miktarı, katı necasetlerde 4.8 gram ağırlıktır. Akıcı necasetlerde, açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar yüzeydir. 4.8 gramdan az olan katı necaset, elbisenin, avuç içinden daha geniş yüzüne yayılınca namaza mani olmaz.

Sual: Bilmeden domuz derisi ile birkaç ay namaz kıldım. Bu namazlarla ilgili bir şey yapmam gerekir mi?
CEVAP
Domuz derisi necistir, necasetle kılınan namaz sahih olmaz. Ancak Maliki mezhebinde necaseti temizlemek farz değil, sünnettir. Bu bakımdan, o namazları Maliki mezhebine göre kıldım denirse, namazlar sahih olur.

Sual: Taharetten arta kalan yaşlık çamaşırımıza bulaşıyor. Temizlemek gerekir mi? Şafii’de nasıldır?
CEVAP
Taharetten yani istincadan arta kalan yaşlık temizdir, namaza mani değildir. Şafii'de de böyledir. Hatta Şafii mezhebinde, istincadan sonra necaset kalsa affedilir. Halbuki Şafii'de az bir necaset namaza mani olduğu halde, taharetten sonra arta kalan necaset affedilmiştir.

Taharetten arta kalan yaşlığı kurulamak müstehaptır. Bez veya tuvalet kağıdı yoksa, el ile kurulanır.

Sual: Namaz kılmayan bazı kadınlar temizliğe riayet etmiyorlar. Tuvaletten çıkınca, ellerini yıkamıyorlar. O ellerini evimizin çeşitli yerlerine sürüyorlar. Kapının koluna dokunuyorlar. Ellerini sandalyeye, koltuğa sürüyorlar. Ben onların ellerini sürdükleri yerlere elimi dokununca elim pis olur mu?
CEVAP
Hayır pis olmaz. Hatta çocuklar halıya, kilime işese, buradaki idrar kurusa, kuru elimizle idrarlı yerlere dokunsak, elimize necaset bulaşmaz.

Sual:
Akıcı necasette el ayasındaki suyun yüzeyi genişliği, el ayasının ortasındaki çukurlukta durabilecek su yüzeyi mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Yalnız süt emen bebeğin idrarı necis mi?
CEVAP
Hanefi’de necistir. Şafii’de oğlanınki necis değildir.

Sual:
Kedinin idrarı, vücuda değse, temiz mi?
CEVAP
Hayır. Sadece elbisede temizdir.

Sual:
Etteki akmayan kan, elbiseye bulaşsa necis mi?
CEVAP
Necis değildir.

Sual:
Güneş derimi yaktı. Soyulup dökülen deriler necis mi?
CEVAP
Sinir ve kan olmadığı için necis değildir.

Sual:
Klozeti kullanmak uygun mudur?
CEVAP
Taharet yapılabilirse, temizliğe de dikkat edilirse mahzuru yoktur.

Sual: Açık necaset görülen helaya girerken de besmele çekilir mi?
CEVAP
Çekilmez, çekilmesi mekruh olur. Necaset görülmeyen helaya girerken besmele çekilir. Çekilmesi sünnettir.

Sual:
Kar ile taharet caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Hanbeli mezhebinde necasetli elbise ile namaz kılınır mı? Ne kadar necasetin bir zararı olmaz?
CEVAP
Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde az da olsa necaset bulunmamalıdır. Yani Şafii gibidir, necaset affedilmiyor. Maliki’de ise çok da olsa affediliyor.

Sual: Camilerin altı ve üstü de cami hükmünde olup, buralara wc yapılması uygun değil. Kocatepe camisinin altında büyük bir çarşı var ve çarşının içinde wc’ler var. Bu çarşıya gitmenin veya çarşı içindeki caminin tuvaletine gitmenin mahzuru var mıdır?
CEVAP
Tuvaletine gitmenin mahzuru olmaz.

Sual: Bazı Amerikan pipo tütünlerinin üzerinde, "şarapla yıkanmıştır" ifadesi geçiyor. Böyle tütünler necis midir? Bununla namaz kılınır mı?
CEVAP
"Şarapla yıkanmıştır" ifadesi varsa, pipo tütünleri necis olur. Bu pipo tütünler cepte iken namaz kılınmaz. Böyle bir ifade yoksa, necis sayılmaz.

Sual: Diğer hak mezheplerimize göre necasetin hükümleri nasıldır?
CEVAP
Necasetin azı da üç mezhepte namaza manidir. Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde az da olsa necaset bulunmamalıdır. Hanefi’de ise, çok az necasetle namaz kılmak mekruhtur. Maliki’nin bir kavlinde ise, necaset çok olsa da namaza mani değildir.

Meni, mezi ve idrardan sonra çıkan vedi, Hanefi ve Maliki’de kaba necasettir. Şafii’de yalnız meni, Hanbeli’de ise, üçü de temizdir.

Sual: Yatsıyı kıldıktan sonra vitri başka elbise ile kılan, yatsıyı kıldığı elbisenin necis olduğunu görse, vitri de iade eder mi?
CEVAP
Evet. Ancak bu namazları Maliki’ye göre kıldım dese, iade etmesine lüzum yok. Çünkü bilmeden necis elbise ile kılmıştır. Kasıt olmadığı için Maliki'yi taklit etmesi caiz olur.

Sual: Necis su arıtmada çalışanın iş elbisesinden başkası yoksa, Maliki’yi taklit edip namaz kılabilir mi?
CEVAP
Temiz elbise bulunmazsa, Maliki taklit edilir.

Sual:
Hemoroid sebebiyle Maliki’yi taklit eden, kan akarken veya elbisesine fazla kan bulaşmış iken namaz kılsa, caiz olur mu?
CEVAP
Evet. Çünkü temizlemek zordur.

Sual:
Kilisede, hamamda ve necis olma ihtimali olan yerde namaz kılmak caiz midir?
CEVAP
Üstü açık necasete ve kabre karşı namaz kılmak mekruhtur. Necis olma ihtimali olan yerlerde, mesela hamam içinde ve kilisede kılmak mekruh olup, yıkayıp temizleyerek kılmak mekruh olmaz. Başka yer bulunamazsa, kilisede de kılmak caiz olur. Namazdan sonra hemen çıkmalıdır. Çünkü, kilisede, şeytanlar toplanır. Kilisedeki küfür alametleri boşaltılırsa, namaz kılmak mekruh olmaz. (Redd-ül-muhtar)

Sual: Sık sık yurtdışına çıkıyorum. Otellerdeki halıfleksler çok temiz duruyor, böyle üzerinde kaba necaset bulunmayan yerde namaz kılmak caiz midir?
CEVAP
Caizdir. Secde yerine mendil gibi bir şey sermek iyi olur. Serilmesi şart değildir.

Sual:
Necasetli boya ile boyanmış duvara karşı namaz kılınır mı?
CEVAP
Necasete karşı kılınmaz. Necaset bulaşmış şeye karşı kılınır.

Sual:
Vakit çıkmak üzere iken, hazırda temiz elbise de yoksa, Maliki taklit edilip necasetli elbise ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Cepte yılan derisinden cüzdan ve fildişi tarak varken namaz kılmak caz mi?
CEVAP
Domuz ve yılan derisi, dabağlansa da temiz olmaz. Bu derilerden yapılmış cüzdan, kemer, çanta, elbise ile namaz kılmamalıdır! Domuz hariç, her hayvan ölünce kemiği pis olmaz. Filin de kemiği temizdir. (Halebi, Hidaye, Hindiyye, S.Ebediyye)

Sual:
Kuş pisliği bulaşan elbise ile namaz kılınır mı?
CEVAP
Eti yenmeyen kuşların pisliği hafif necasettir. Hafif olan necaset, bir uzva ve elbisenin bir kısmına bulaşınca, bu kısmın veya uzvun dörtte biri kadarı namaza zarar vermez.

Güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşların pisliği temizdir, yani bu pislikle namaz kılmak caizdir. Temizlenirse iyi olur.

Sual:Şafii mezhebinde süt çocuğunun idrarı necis midir?
CEVAP
Şafii’de süt oğlanın idrarı hafif necasettir. Sıkarak veya kurutarak izale ettikten sonra, üzerine su serpince, akmasa dahi, temiz olur. Oğlan sütten başka bir şey, bir kere bile yerse veya iki yaşını geçerse idrarı kaba necaset olur. Süt emen kızın her zaman idrarı necistir, su ile yıkayarak temizlemek lazım olur.

Sual: Yer necis zannediyoruz. Elimizde iki tane kâğıt mendil var. Bunları yere serip namaz kılabilir miyiz? Serersek nereye sermeliyiz?
CEVAP
Zannetmekle yer necis olmuş olmaz. Necis olduğu bilinmiyorsa temiz kabul edilir.
Kesin olarak yerin necis olduğu biliniyorsa, başka temiz yer de yoksa, en azından iki ayağın basılan ve secde edilen yerin temiz olması gerekir. Secde edilen mendil küçük olsa bile, başka tarafları pis olsa da, namaz caiz olur.

Ellerin ve dizlerin konduğu yerin temiz olması şart değil diyen âlimler de çoktur. Bu âlimlere göre, ayakla basılan ve secde edilen yer temiz olunca diğer yerler necis de olsa namaz sahih olur.

Sual:
Su olmadığı için, elime bulaşan kanı, birkaç defa emip tükürdüm. Temiz oldu mu?
CEVAP
Evet, emip tükürmekle temiz olur. (İhtiyar)

Sual: Elime bulaşan kan veya idrar, sirke veya süt ile temizlenir mi?
CEVAP
Sirke ile temizlenir. Süt ile temizlenmez.

Sual:
Necaset bulaşan tahta, yıkamakla temizlenmiş olur mu? Yoksa içine necaset girdiği için, hiç temizlenmez mi?
CEVAP
Necaset bulaşan tahta, yıkamakla temiz olur.

Sual:
Üzerimize ve elbisemizin çeşitli yerlerine, sıvı necaset damlamış olsa, bunların toplamı mı esastır, yoksa bir yere bulaşan mı esas alınır?
CEVAP
Toplamı esas alınır. (S. Ebediyye)

Sual:
Ne kadar necaset namaza mani olur? Az miktarda katı necaset, elbise üstünde çok yayılsa, namaza mani olur mu?
CEVAP
Namaza mani olan katı necaset miktarı 5 gram kadardır. Akıcı necasetlerde, açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar yüzeydir. Bundan az olan katı necaset, elbisenin, avuç içinden daha geniş yüzüne yayılınca namaza mani olmaz. Fakat mekruh olur.

Şafii’de, necasetin zerresi de, namaza manidir, yıkamak farzdır. Fakat istincadan sonra kalan necaset affedilmiştir.

Maliki’de, necaset namaza mani değildir. Harac, yani bir ihtiyaç varsa, Hanefi ve Şafiiler bu kavli taklit edebilirler.

Sual:
Çocuklarımız bazen halımızın üstüne çiş yapıyorlar, yani işiyorlar. İdrarları kuruyunca, abdest alıp yaş ayağımızla bu halılara bassak ayağımıza necaset bulaşmış olur mu?
CEVAP
Hayır necaset bulaşmaz. Abdülgani Nablüsi hazretleri (El-Hadikat-ün-nediyye) kitabında buyuruyor ki:
Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, bulaşan yer unutulsa, zan edilen yer yıkansa, temizlendi kabul edilir. Yaş ayağı ile necis yerde yürüse, yer kuru ise, ayakları necis olmaz. Yer yaş olup ayakları kuru ise, ayakları ıslanırsa, necis olurlar. (Hadika)

 
Geridön
 

Dünya Namaz Vakitleri


Türkiye Takvimi


Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.